Ungdomsuddannelser

Nye familier bør på kursus

Nybagte forældre er usikre, derfor mener nordjyske sundhedsplejersker, at der er behov for hjælp

NORDJYLLAND:Vordende forældre er så usikre, har så urealistiske forventninger og har i mange tilfælde slet ingen praktisk viden om spædbørnspleje, at der bør gøres noget for at hjælpe en nybagt familie godt på vej. Det mener 11 ledende sundhedsplejersker fra de nordjyske kommuner. - Alle vordende familier bør tilbydes et gratis kursus i det at danne familie. At blive forældre, lyder det fra gruppen af de ledende sundhedsplejersker. I deres daglige arbejde oplever de, at nybagte forældre mangler det, der i gamle dage på bedsteforældre- og oldeforældres tid var naturligt - de ældre kvinders hjælp og formidling af erfaring. Presset tidsmæssigt - De nybagte forældre må klare sig selv på mange måder, forklarer ledende sundhedsplejersker i Thisted, Inger-Marie Thomsen. - De har ingen naturlige rollemodeller, som vores bedsteforældre havde det. Det er mere komplekst at være forældre i dag. I gamle dage var det lettere med ro, regelmæssighed og renlighed. I dag er kravene større, og de er ofte pressede tidsmæssigt, siger Inger-Marie Thomsen og fortsætter: - Der er en tendens til, at det bliver svært, når barnet kommer. Forældre forventer for meget. Nogle har urealistiske forventninger til, hvor meget tid man kan bruge på sig selv og på andre gøremål som nybagte forældre. - Og andre har urealistiske forventninger til, hvad barnet kan klare. Andre igen er usikre, selv om mange forældre i dag har teoretisk viden, som de henter på nettet eller læser sig til i bøger. De mangler den praktiske erfaring og de rollemodeller, man havde tidligere, tilføjer ledende sundhedsplejersker i Hjørring, Lene Skjelbo. De mener, at der er behov for at sætte familielivet på dagsordenen, så forældre via kurser får talt om, hvilke forventninger, man kan have til det at blive familie, og hvilke forstillinger, der er realistiske for den enkelte familie. Og derigennem også få en dialog med andre familier om det at blive forældre. Problemer fanges i tide Sundhedsplejerskerne forestiller sig, at der er kursus et par gange inden fødslen, hver anden-tredje måned efter fødslen og indtil barnet skal i dagpleje eller vuggestue. Derefter tre-fire gange om året. - Vi kunne også nå forældre, der ellers er i fare for at miste grebet. Ved at give et kursus med eksempelvis psykologer, socialrådgivere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre fagpersoner, kan der høstes meget. Mister forældre først grebet, kan det vise sig at være for sent i forhold til det lille barns trivsel og i forhold til familiens trivsel. - Vi kunne måske også undgå skilsmisser. I sidste ende også undgå, at nogle familier bliver til en sag i systemet, siger Inger-Marie Thomsen og Lene Skjelbo. - Det er selvfølgelig svært i en tid, hvor vi skal spare. Men det er måske et spørgsmål om at fordele de ressourcer, vi har på børne- og unge området, anderledes, mener Inger-Marie Thomsen.