Aars

Nye fjernvarmerør på Oustrupvej

Aars Fjernvarmeforsyning starter i første uge af august udskiftning af fjernvarmeledningerne i Oustrupvej i Aars.

Karsten Christensen, Ledningsmester HOS Aars Fjernvarmeforsyning: - Nu skal der skiftes fjernvarmerør på Oustrupvej.

Karsten Christensen, Ledningsmester HOS Aars Fjernvarmeforsyning: - Nu skal der skiftes fjernvarmerør på Oustrupvej.

Aars Fjernvarmeforsyning starter i første uge af august udskiftning af fjernvarmeledningerne i Oustrupvej i Aars. Det drejer sig om en strækning på 600 meter fra Tingvejs udmunding i Anlægsvej til lyskrydset, hvor Oustrupvej skærer Boulevarden. - Der har været mange brud på ledningsnettet, hvilket utvivlsomt hænger sammen med, at rørene er over 40 år, oplyser ledningsmester Karsten Christensen, Aars Fjernvarmeforsyning. Sideløbende med dette renoveringsarbejde fortsætter udskiftningen af fjernvarmenettet i forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes kloakeringsarbejde på Søndre Boulevard og Peder Stubsvej. - Det er en stor fordel at have et ajourført og robust ledningsnet. Dagens præisolerede fjernvarmerør er langt bedre end de gamle rør, og isoleringen bevirker, at varmetabet modsat tidligere er minimalt, understreger Karsten Christensen. Arbejdet på Oustrupvej bevirker, at fjernvarmeforbrugerne i området må påregne et par ugentlige fjernvarmeafbrydelser, indtil udskiftningen er fuldført omkring 1. december.