Nye folk i bestyrelsen

PANDRUP:Hvetbo Herreds Sparekasse afholdt i fredags repræsentantskabsmøde, hvor direktør Jens Boelskifte præsenterede bankens garanter for et rekordoverskud på 22 millioner kroner før skat. Udover de finansielle aspekter, var der også valg til bestyrelsen. På valg var formand Bent Honoré samt gårdejerne Erik Gade og Lars Jørgen Larsen. Det lykkes kun Bent Honoré at blive genvalgt. I stedet for de to sidstnævnte valgte repræsentantskabet restauratør Christian Hem og læge Jan Bruhn. Desuden sidder Edel Pilgaard, Lars Christian Jensen og Jørgen Lund som folkevalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, som findersted tirsdag 16. marts. Derudover ændrede man lidt i vedtægterne, hvilket blandt andet betyder, at det fremover er bestyrelsen, der efter markedssituationen bestemmer, hvilken rente, der er på garantikapitalen. Formand Bent Honoré sagde i sin beretning følgende om forventningerne til 2004: - Ser vi på den økonomiske situation hos vores kunder, er der på trods af faren for de fortsat lidt mørke udsigter også forhold, der peger i den rigtige retning. Renten er fortsat lav, og der er kommet skattelettelser, som har indvirkning her fra årsskiftet. Så med hensyn til privatøkonomien er vi fortsat fortrøstningsfulde, sagde Bent Honoré.