Frederikshavn

Nye folk i front for turismen

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Turistforening foretog på generalforsamlingen nyvalg til bestyrelsen. Søren Lauritsen udtræder efter eget ønske og ny i bestyrelsen bliver Benny Kusk. Benny Kusks indtræden frigør en plads i suppleantkredsen og her nyvalgtes Benny Hansen. Herluf Løhde, Søren Reinert og Ole Kildeby genvalgtes til bestyrelsen og Ejvind Nielsen som suppleant. Kontingentet blev fastsat til uændret 95 kroner. Efter generalforsamlingen var stadsarkitekt Henrik Berthelsen på podiet for at berette om Horsens vej til årets by. Henrik Berthelsen havde sine fingre i Frederikshavns udvikling på det arkitektoniske område, inden han kom til Horsens. Han gav både morsomme og dybsindige indfald til de strategier, Frederikshavn bør lægge sig efter i bestræbelserne på at skabe en god, smuk og fremfor alt imødekommende by.