EMNER

Nye forretningsplaner på vej

Grænserne for centrum skal flyttes

HJØRRING:Et møde 4. oktober mellem Nordjyllands Amt og repræsentanter for Hjørring Kommune kan blive afgørende for, om teknisk udvalg kan sige ja til at lave lokalplaner, som omfatter muligheden for at etablere dagligvareforretninger i området omkring Frederikshavnsvej. Helt konkret drejer det sig både om en ansøgning for den forretning, som Biva er ved at flytte fra, og for ServiceRingens adresse på Idræts Allé. Amtet er principielt imod dagligvareforretninger langs Frederikshavnsvej. Amtet mener ikke, at det er et område, som er et naturligt boligområde, og at forretninger derfor vil blive det, som i amtets sprogbrug kaldes for aflastningscentre. Holdningen er, at den slags centre skal indgå i regionplanen, og at de kun bør tillades, hvis der ikke er muligheder for butiksudvidelser andre steder inden for bymidten. Hvis Hjørring kommune vil, kan den selv beslutte at regulere afgrænsningen af bymidten. Såfremt amtet godkender kommunens forslag til kommuneplantillæg, kan der arbejdes videre med muligheden for at etablere detailforretninger på de pågældende adresser. Der er tilsyneladende konkrete planer bag begge ansøgninger, men ingen af de to ansøgere ønsker på nuværende tidspunkt at løfte sløret for mulige aktiviteter. De vælger begge at holde kortene tæt ind til kroppen, indtil de kender udfaldet af sagsbehandlingen.