Aalborg

Nye forskere

UDDANNELSE:Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Morten Boje Blarke, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning ph.d.-graden. Eksemplarer af ph.d.-afhandlingen forefindes på Aalborg Universitets Bibliotek. Afhandlingens titel er "The missing link in sustainable energy". Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Sigurd Eskeland, Institut for Elektroniske Systemer ph.d.-graden. Eksemplarer af ph.d.-afhandlingen forefindes på Aalborg Universitets Bibliotek. Afhandlingens titel er "Security in Wireless Medical Networks". Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Seyyed Mohsen N. Soltani, Institut for Elektroniske Systemer ph.d.-graden. Eksemplarer af ph.d.-afhandlingen forefindes på Aalborg Universitets Bibliotek. Afhandlingens titel er "Fault Diagnosis and Fault Tolerant Control of A Ship-mounted Satellite Tracking Antenna". Det væsentligste emne i denne ph.d.- afhandling omhandler metodeudvikling til fejldiagnose og fejltolerantregulering af et satellitsporingssystem for en kommunikationsantenneplatform til søfarttøjer.