Nye forslag til besparelser på ældreområdet

Omsorgsudvalget drøftede forleden nye forslag til besparelser på ældreområdet

Omsorgsudvalget mangler stadig at finde besparelser på 1,8 millioner kroner, for at nå det sparekravet på 6,5 millioner kroner. Nye spareforslag kom derfor på bordet, da udvalget holdt møde i onsdags. Der er tale om fire nye områder, hvor udvalgets medlemmer kunne nå enighed, forklarer formanden, Povl Bojer (K). Det første område udvalget ønsker at kigge nærmere på er harmonisering af de aktivitetstilbud, der findes på kommunens forskellige plejecentre. - Der er stor forskel på det aktivitets niveau, der er på de forskellige centre, og vi har faktisk en forpligtelse til at få harmoniseret de tilbud. Her regner vi med at kunne finde en besparelse, siger Povl Bojer. Et andet område, der nu skal kigges nærmere efter i sømmene, er daghjems-pladser, der giver mulighed for at en ældre borger, der er for syg til at passe sig selv i eget hjem, men som kan passes af en rask ægtefælle, kan få et dagtilbud på et plejecenter, for at aflaste den raske ægtefælle. Forskellige regler - Der er i dag forskellige regler for, hvornår en borger kan tildeles en daghjemsplads på centrene. Ved at indføre fælles visitation til pladserne, er der besparelser at hente her, vurderer Povl Bojer. Et tredje område er ordningen med en aflastningsplads, som tildeles en borger, der eksempelvis er for syg til at blive udskrevet til eget hjem efter et sygehusophold. I dag har alle ældrecentre nogle pladser til det formål. - Vi vil kigge på strukturen og muligheden for at samle kommunes tilbud om aflastningspladser på et center, og så skal vi kigge på normeringen af personalet til pladserne, siger Povl Bojer. Et fjerde område, er udgifter til ældre og handicappede, der får betalt en plads på en institution udenfor kommunen. - Hvis vi finder et tilbud her i kommunen til nogle af de borgere, vil det spare mange penge, konstaterer Povl Bojer. Forvaltningen skal nu regne på tallene for de fire nye spareforslag.