Kirkepolitik

Nye grænser for provstier på vej

Sognebørn skifter provst - Det nye Aalborg udvider formentlig fra tre til fire provstier

AALBORG:1. januar 2007 tager de nye storkommuner vielsesringene på, og samme dag trækker Folkekirken nye streger på landkortet i form af ændrede grænser for landets i øjeblikket 111 provstier, så de harmonerer med de nye kommunegrænser. Adskillige sogne står derfor til at få ny provst. Planerne er så langt fremme, at kirkeminister Bertel Haarder (V) netop har nedsat en arbejdsgruppe, der skal fremsætte forslag til ændringer af folkekirkens inddeling på baggrund af høringssvar fra landets 12 stifter. I tilfældet Det nye Aalborg indstiller strukturudvalget under Aalborg Stift nu til Kirkeministeriet, at landets kommende tredjestørste kommune får fire provstier mod den nuværende Aalborg Kommunes tre. Aalborg Nordre Provsti og Budolfi bevares, mens Aalborg Søndre Provsti splittes op i et Østre Provsti og et Vestre Provsti. Hals forlader Sæby Provsti, og bliver indlemmet i Aalborg Nordre, der til gengæld mister Aabybro Kommunes sogne. Nibe og Sejlflod kommuner forlader Støvring Provsti - Nibe bliver en del af det nye Vestre Provsti, mens Sejlflod formentlig smelter sammen med det nye østre. - Den endelige indstilling om grænsedragninger er ikke forhandlet helt på plads, men strukturudvalget er enig om at udvide fra tre til fire provstier, siger provst for Støvring provsti og medlem af strukturudvalget for Aalborg Stift, Jens-Anders Djernes. Han mister Støvring kommune og formentlig også Sejlflod, men forventer til gengæld, at det nye Vestre Provsti vil strække sig fra den nuværende Nibe Kommune til Skalborg og Dall Villaby. Jens-Anders Djernes understreger dog, at det i sidste ende er Kirkeministeriet med Bertel Haarder i spidsen, der bestemmer. - Ved at justere provstigrænserne, så de følger de nye kommunegrænser, kommer provstiet til at svare til det område, hvor folkekirkens medlemmer med deres kirkeskat i fælleskab betaler udgifter til eksempelvis kirke og kirkegårde, siger Bertel Haarder. Han afviser ikke justeringer af provsternes og provstiudvalgenes opgaver eksempelvis i forhold til sognenes menighedsråd. - Bliver folkekirkens struktur og organisering endnu bedre end i dag vil den understøtte det som er folkekirkens væsentligste opgave, nemlig at forkynde evangeliet. Biskop Søren Lodberg Hvass understreger, at planerne om strukturændringer er længst fremme i Det nye Aalborg, mens fremtiden i resten af Aalborg Stift langt fra er afklaret. Eksempelvis i Sæby Provsti, der i den grad kommer på tværs af den kommende kommunestruktur. - Nu afholder vi en række orienteringsmøder i Aalborg Stift. Det er vigtigt, at borgerne bliver inddraget, siger biskoppen. Aalborg Stifts strukturudvalg indstiller, at der bliver afholdt nyvalg til provstiudvalgene allerede næste år. Udvalgene fastlægger alt andet lige størrelsen af kirkeskatten, der indbringer rundt regnet fem millarder kroner årligt. 1. januar dette år registrerede folkekirken næsten 4, 5 millioner medlemmer.