Lokalpolitik

Nye grunde ønskes

SKAGEN:Der skal etableres nogle nye parcelhusgrunde i Skagen og Aalbæk hurtigst muligt. Det var meldingen på strategikonferencen i Skagen i onsdags, og argumenterne er, at der netop nu er billige lån, og at der faktisk kun er en enkelt kommunal parcelhusgrund til salg i Skagen lige i øjeblikket. - Teknik- og miljøforvaltningen skal sørge for at få lavet en lokalplan, så vi kan få udbudt nogle parcelhusgrunde. Man behøver ikke at byggemodne det hele, før den første grund er solgt, men det skal være grunde til en pris, der kan købes af almindelige mennesker. Det handler om at få flere til at bosætte sig fast i kommunen, fastslog kommunaldirektør Johan Hessellund. Arbejdsgruppen, der beskæftigede sig med bosætning, snakkede også om muligheden for at boliger og erhverv kan supplere hinanden i forbindelse med en eventuel udvidelse af Vesthavnen. Her vil det så typisk blive tale om grunde til en betydeligt højere pris. Der er også ønsker om at få sat mere fokus på grunde i Aalbæk, så flere børnefamilier kan lokkes til byen, men hvis det skal lykkes, skal der også her lige skabes nogle flere parcelhusgrunde. Snakken om flere grunde kan virke noget mærkeligt, når man samtidig snakker om et stigende problem med "tomme boliger" i Skagen. - Stadig flere helårshuse bruges som sommerboliger. Det kan på længere sigt blive vores undergang. Vi risikerer at ende som en spøgelsesby, hvis vi ikke gør noget ved det. Måske kunne vi lave en zoneopdeling i lokalplanen, hvor det helt klart fremgår, at der skal man have fast bopæl i kommunen. Det med de "tomme boliger" er også ved at brede sig til Aalbæk, hvor helårsboliger bliver opkøbt som sommerboliger, sagde kommunaldirektøren.