Lokalpolitik

Nye grunde tager vandhensyn

Hensyn til grundvand betyder, at udviklingsplaner er rettet til - nye grunde på vej ved Skelbakvej

Rent grundvand ligger i vejen for, planerne om at udvikle Hjallerup ved Østermarken - Markedsbyen. Men udvalget for Udvikling og planlægning satser på en mindre udstykning ved Skelbakvej - et område, der ligger i sikkerhedsafstand fra drikkevandsressourcer. - Miljøcenteret skal undersøge grundvandsforholdene, og det kan få stor indflydelse på, hvordan vi må bygge og udvide byen. De foreløbige meldinger fra miljøcenteret passer slet ikke med de udviklingsideer, der ligger i Masterplanen og lokalplanarbejdet for området. Og det passer slet ikke til den interesse, der har været for Hjallerup som bosætningsby, siger Bendt Danielsen, formand for Udviklings- og planlægningsudvalget. - Desværre kan vi først i slutningen af 2010 få resultater af analyser fra miljøcenteret. Nu har vi i udvalget taget stilling til to tilrettede projekter ved Hjallerup. Det ene ved Østermarken. Her er udviklingen gået stærkt, og der har været stor interesse for grunde. Det har været os magtpåliggende at få lavet nogle grunde i denne ende af byen, tilføjer Bendt Danielsen. Kan udstykke mindre areal - Vi har set på kortet og fundet frem til, at man kan udstykke et mindre areal mod syd langs Skelbakvej. Det omfatter 18-19 grunde, oplyser Bendt Danielsen. Et område er desuden tilpasset i vestbyen ved Vestergade. Her er der registreret et naturbeskyttet område, hvor man ikke må bygge. Og det har krævet en tilpasning af den eksisterende plan for området. - Dette projekt er tilrette så man tager hensyn til naturområdet og til de zoner, der skal være omkring vandboringerne. Det bevirker, at der kan laves 35 grunde i boligområdet. Størrelsen af dette område er måske i virkeligheden afpasset med den efterspørgsel der p.t. er på grunde, tilføjer udvalgsformanden. Ingen umiddelbar accept Bendt Danielsen understreger, at kommunen ikke uden videre har accepteret udmeldingen fra Miljøcenteret. - Vi har haft møder med centrene i både Aalborg og Århus. Og vi har argumenteret for, at der må byudvikles, samtidig med, at vi tager hensyn til drikkevandsinteresserne, som vi selvfølgelig skal beskytte. - De store drikkevandsressourcer under Hjallerup er hæmmende for udvikling af byen. Vi mener, man i lokalplanen kan indføje bestemmelser om, at man ikke må bruge pesticider - men det er ikke tilstrækkeligt set fra miljøcentrenes synspunkt.