Lokalpolitik

Nye grunde ved åudspring

Stor forhåndsinteresse for store naturgrunde ved Lindenborg Ådal

RAVNKILDE:Efter flere års tilløb er der nu konkrete planer om at etablere en ny udstykning i udkanten af Ravnkilde med store naturgrunde. Allerede på nuværende tidspunkt er der udarbejdet to skitseforslag til udstykningen, og teknik- og miljøudvalget har besluttet at arbejde videre med bidraget fra Landskabskonsulenterne A/S. Det indeholder et forslag om at placere syv naturgrunde i et nyt område nord for Hybenvej langs Tradsvejen og skrænten mod åslugten med Lindenborg og Simesteds Å's udspring i det sumpede engområde som nærmeste nabo mod øst. Kommunalbestyrelsen har netop i forbindelse med førstebehandling af oplægget til næste års budget sagt god for at der bliver etablere store naturgrunde i en ny udstykning i Ravnkilde. - Med Lindenborg Ådal og kun halvanden kilometer til Rold Skov bliver der tale om grunde i et virkeligt naturskønt område, som jeg varmt vil anbefale der efter endelig godkendelse af næste års budget bliver udarbejdet en lokalplan for, erklærede Søren Munk (V), formand for teknik- og miljøudvalget og bosiddene godt en kilometer fra det aktuelle byggeområde. Korrektioner undervejs I skitseforslaget er de syv naturgrunde af forskellig størrelse fra 1034 til 1825 kvadratmeter placeret i to rækker på nordsiden af den eksisterende bebyggelse på Hybenvej og med skrænten ned mod ådalen som afgræsning mod øst. Gitte Rubæk (L) var i lighed med mange andre i byrådssalen begejstrede for planerne om naturgrunde, men understregede nødvendigheden af et miks af forskellige grundstørrelser for at tilfredsstille potentielle købere mest muligt. - I udformningen af lokalplanen og placering af de enkelte grunde er det vigtigt, at de alle bliver tilgodeset med den fantastiske udsigt over ådalen i det kuperede terræn. Personligt vil jeg også foreslå, at den første række naturgrunde ikke bliver placeret klods op ad nordsiden af den nuværende bebygelse på Hybenvej, men at der i stedes etableres en grøn kile, påpegede Gitte Rubæk. Uanset at udformningen af lokalplanen for det aktuelle område tidligst kan gå i gang efter 2.behandling og godkendelse af næste års budget på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag 7. oktober, så var Sten Jensen (V) allerede klar med et navneforslag til det nye område, nemlig Munkebakken, hvilket fik adskillige lokalpolitikere til at trække på smilebåndet. Som afslutning på debatten kunne borgmester Poul Larsen (K) afsløre, at den første naturgrund uanset det tidlige stadie allerede er reservereet samt at der generelt har været en stor forhåndsinteresse for projektet. Søren Munk forventer som udvalgsformand, at de første grunde vil være klar til salg og bebyggelse næste forår.