Lokalpolitik

Nye grunde ved Halvorsmindevej

På Halvorsmindevej 80 i Hjørring er der et "hul" i bebyggelsen, som er stort nok til tre-fire parcelhuse.

Her vil ejeren nu gerne have lov at udstykke, og teknik- og miljøudvalget siger ja. Arealet er ca. 3700 kvm stort, og ligger i landzone og indenfor en 300 m skovbyggelinje. Overføres til byzone Det skal derfor overføres til byzone, og der skal udarbejdes en lokalplan. Desuden skal Naturstyrelsen ansøges om ophævelse af skovbyggelinjen. I kommuneplanen er arealet allerede udlagt til boligbyggeri.

Forsiden