EMNER

Nye handelsmuligheder skal udnyttes

Det nytter ikke at sige, at Hobro er større end os, sagde den afgående formand for Hadsund Handel på generalforsamlingen

Formanden for Hadsund Handel, direktør Aksel Jensen: Det nytter altså ikke at sige, at Hobro er større end os.

Formanden for Hadsund Handel, direktør Aksel Jensen: Det nytter altså ikke at sige, at Hobro er større end os.

HADSUND:- Det bliver endnu mere nødvendigt at holde sammen og kæmpe, så Hadsund Handel ikke går bag ud af dansen. Vi skal være med til at præge udviklingen, og det nytter altså ikke at sige, at Hobro er større end os. Den afgående formand for Hadsund Handel, direktør Aksel Jensen, kom i sin sidste beretning på generalforsamlingen i aftes ind på de nye udfordringer, som de handlende stilles over for efter sammenlægningen af de fire fjordkommuner. Aksel Jensen stillede spørgsmålet, hvem den ny Mariagerfjord kommune vil prioritere: Hobro, Arden, Mariager eller Hadsund: - Det ved vi ikke, men vi må fortsætte med at udbygge vores position som Østhimmerlands handelscenter. Heller ikke i fremtiden vil kommunegrænser være afgørende for, hvor kunderne lægger deres handel. Men ved at komme ind i en større kommune åbner der sig nye muligheder for os mod vest og sydvest. Dem skal vi være dygtige nok til at udnytte, fastslog Aksel Jensen, der efter otte som formand forlod bestyrelsen i aftes. Han kom også ind på turistsamarbejdet i de fire nuværende fjordkommuner eller rettere mangel på samme. Han undrede sig over, at de tre andre "gamle" kommuner ikke vil være med til at etablere et fælles turistråd for hele fjordområdet. - Lad det være helt klart. Hvis der skal ske en slagkraftig markedsføring af turismen i den ny kommune, må det ske i fællesskab. Tænk blot på det ressourcespild, der vil være ved at trykke turistbrochurer i fire forskellige kommuner. Med de relativt få penge, der er er til rådighed til lønninger, må man også forvente, at de fire turistkontorer får svært ved at skabe et professionelt produkt, sagde Aksel Jensen og fastslog: - Vores opfordring til Mariagerfjord Kommune skal derfor være, at man tager hånd om turismen i et fælles forum, og at markedsføringen bliver så professionel som mulig. Det handler i sidste ende om at skaffe flere skattekroner hjem, end der gives ud. Formanden glædede sig over, at 2005 har været et godt år for medlemsbutikkerne. - De fleste siger, at det er gået godt. Nogle siger endda, at de næsten aldrig har oplevet noget lignende. Hvis man skal danne sig et samlet indtryk af handlens vilkår i det forløbne år, må man vist med nordjysk beskedenhed sige, at det ikke har været så ringe. Og der er meget, der tyder på, at det fortsætter i 2006.