EMNER

Nye hastigheder på vejene

Hvis Vejdirektoratets forslag til højere hastig på visse strækninger på A26 bliver vedtaget i Folketinget, vil det koste 50 mio. kr.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Med både tre og fire spor er hovedvej 26 øst for Vilsundbroen aldrig blevet sat til mere end 80 km/t, men hvis Folketinget vil det anderledes, kan de måske blive en mulighed.Foto: Peter Mørk

Foreløbigt ligger en beslutning om at justere på hastighedsgrænserne på landeveje endnu kun som teksten i en rapport fra Vejdirektoratet. Vælger Folketinget at acceptere en ændring, vil det for Thy og Mors kunne betyde, at trafikanterne på hovedvej 26 kan holde 90 km/t på omfartsvejen ved Nors, på stykket fra Vilsundbroen og en halv snes kilometer ind på Mors og på strækningen fra Sallingsundbroen og til den nye rundkørsel midt på Salling. Selv om omfartsvejen ved Nors først lige er blevet bygget færdig og er klassificeret som motortrafikvej, så blev den ikke bygget til 90 km/t. Blandt andet er vejens rabatter for smalle og der mangler autoværn. Vejen fra Vilsundbroen er trods fire spor heller ikke 100 procent klar til de 10 km mere i timen, mens de to andre strækninger på Mors og Salling endnu mangler en del anlægsarbejde for at højne trafiksikkerheden.