Energiselskaber

Nye hos elhandel

Tina Pedersen er ansat som kundeafregningsassistent hos Nordjysk Elhandel A/S. Hun kommer fra en stilling som handelsassistent i Royal Classic A/S, hvor hun også er uddannet. Lene Petersen er ansat i selskabet som bogholderiassistent. Hun har gennem en lang årrække arbejdet som kunderådgiver i Spar Nord Bank Søren Rygaard er ansat som markedschef for decentral produktion i selskabet. Han har de seneste 10 år udelukkende beskæftiget sig med drift af decentrale kraftvarmeværker og har blandt andet været driftsleder ved Silkeborg Kraftvarmeværk A/S og senest arbejdet ved Elsam Kraft A/S, hvor han var ansat i afdelingen for decentrale kraftvarmeværker med ansvar for drift og vedligehold. Lone Levin Mortensen er nsat som økonomi- og risk management assistent i selskabet. Hun kommer fra en stilling som AC-fuldmægtig i regnskabsforvaltningen på Aalborg Universitet og har i en årrække været ansat som controller hos Desmi A/S. Lone Levin Mortensen er uddannet Cand. Merc. Aud fra Aalborg Universitet. Jørgen Morild er ansat som salgskonsulent for decentral produktion i selskabet. Han har arbejdet på Nordjyllandsværket i 12 år samt halvandet år ved Duotec A/S som salgsansvarlig i Jylland og på Fyn.