Aalborg

Nye hos WirTek

Helena Maria Olufsen, 25 år, er ansat som it technician hos WirTek A/S i Aalborg. Hun har tidligere arbejdet som it-konsulent ved firmaet IT-Service - Poul Hansen. Søren Sveigaard, 32 år, er ansat som senior software designer i samme firma. Han har netop afsluttet sin ba-chelor i Datalogi på Aalborg Universitet og har tidligere haft job hos for Ericsson og B&O, hvor han har arbejdet som systemudvikler og application architect.