Jammerbugt

Nye i bestyrelse for Ældre Sagen

Ældre Sagen har holdt årsmøde, hvor to nye kom i komiteen.

Helga Sørensen og Børge Degn blev nyvalgt. De afløser Knud Røge og Erik Jensen, der ikke ønskede at fortsætte, Til suppleanter blev Ellen Larsen og Kirsten Christensen valgt. Bestyrelsen består i øvrigt af Lill Roswall og Jytte Vuust. Kasserer Karlo Kjær gennemgik regnskabet, formand Henny Jensen aflagde beretning. Der var afslutningsvis gule ærter med tilbehør til de 54, der var mødt til årsmødet.