Hobro

Nye i kirke-højskolen

} Der blev valgt tre nye til bestyrelsen i Hobro-Purhus Kirkehøjskole, da der var generalforsamling i sognegården i Spentrup. De nye er Anne Jensen, Gassum, Margit Nørregaard Lauridsen, Hobro og Inge Møller Christensen, Hobro. De afløser Johanne Rask, Jenny Lyngaa og Ellen Lund. De øvrige i bestyrelsen er formand Birgit Jacobsen, Hobro, kasserer Ole Bent Larsen, Hobro, sekretær Esben Thusgård, Hobro og Eva Degn Thomsen, Hobro. Det har været en fin sæson både hvad angår tema og indhold - trosbekendelsen - som deltagerne har fået belyst gennem foredrag, film, billeder og musik med forskellige gode oplægsholdere. Temaet for den kommende sæson er nadveren. Bygge- tilladelse } Keld Næsby har fået tilladelse til opførelse af tilbygning til beboelse på Hegedalsvej 55.