Fjerritslev

Nye i VesterhavsRock-bestyrelse

FJERRITSLEV:Tre personer er skiftet ud i bestyrelsen for VesterhavsRock. Det skete i forbindelse med generalforsamlingen. Fra Fjerritslev Badmintonklub deltager nu Andreas Zacho i stedet for Peder V. Jensen, fra FIF¿s fodboldafdeling Krogh Hansen i stedet for Mogens Christiansen og fra den lokale tennisklub Flemming Nygaard i stedet for Jan Steffensen. Øvrige medlemmer er formand Morten O. Hedemann, Henrietta Kjeldsen, Henrik Jørgensen, Lennert Breum, Niki Randbøl Larsen, Mogens Thinggaard, Rene Rosenkrans, Søren Kirch Jensen, Søren Mortensen og Lars Vestergaard.