Gymnasiale uddannelser

Nye ideer skal redde gymnasiet

Flere uddannelsestilbud, bedre markedsføring og større lokalt samarbejde er vejen frem

FJERRITSLEV:Med de 125 millioner kroner, regeringen har besluttet at give landets små gymnasier for at de kan leve op til kravene i den kommende gymnasiereform, får Nordjyllands Amt et vægtigt argument mindre for at lukke Fjerritslev Gymnasium. - I spareforslaget står det direkte, at gymnasiereformen kræver en vis volumen, og at det er et problem for Fjerritslev Gymnasium. Det argument er nu effektivt punkteret, siger rektor Henning Galmar, der hilser med tilfredshed, at de mange små gymnasier rundt om i landet på den måde får en slags blå stempel af staten. - Det er ingen garanti for, at Fjerritslev er reddet, for det er op til amtet at afgøre. Men det et signal om, at regeringen går ind for den decentrale struktur, og hvis amterne lukker små gymnasier, er det i mod intentionen. Sådan kan man i hvert fald godt tolke det, fastslår Henning Galmar, der dog ikke har mistet optimismen på Fjerritslev Gymnasiums vegne. - Der arbejdes intenst og på flere fronter for at sikre gymnasiet, både internet og eksternt. Muligheden for at indføre andre ungdomsuddannelser som HHX og HTX sonderes, og det vil også være muligt at oprette HF-kursus på skolen, hvis det er det, man vil, siger Henning Galmar. - En mulighed, vi også undersøger, er en studieretning med en kombination af sprog og en merkantil uddannelse i samarbejde med Erhvervsskolerne i Aars, tilføjer han. - For øjeblikket må unge her fra området tage til andre byer for at få de øvrige tilbud i ungdomsuddannelser på gymnasieniveau, og det vil vi gerne gøre noget ved. Markedsføring af skolen er et andet område, der skal forbedres, og så har vi en ide om at få en bredere kontakt med lokalområdet gennem egnens idrætsforeninger. Henning Galmar forklarer, at han jævnligt har hørt bemærkninger om, at gymnasiet er for elitært og lægger for stor afstand til lokalområdets kultur. - Det er ikke min opfattelse, men vi vil gerne være imødekommende og tænke i nye baner for at gøre det bedre. Henning Galmar, der fratræder 1. august efter 24 år som rektor for amtets mindste - og eneste lukningstruede - gymnasium, har ikke på noget tidspunkt mistet optimismen med hensyn til skolens fremtid. - Så mange gode viljer står bag Fjerritslev Gymnasium, og så meget taler for at bevare det, at man ikke bare kan viske det ud, siger han. Han oplyser, at der lægges op til et stormøde på gymnasiet i begyndelsen af august, hvor alle kræfter fra området, foreningsliv, politikere, erhvervsliv, fagforeninger mv. samles om en massiv henvendelse til politikerne i amtsrådet. De sidder nemlig på den pengekasse, der afgør Fjerritslev Gymnasiums fremtid. Desuden planlægges en musikdag på skolen i juni, hvor elever og lærere river en dag ud af kalenderen midt i eksamenstiden for at protestere mod den truende lukning.