Lokalpolitik

Nye idrætsbaner i V. Hassing

V.H.G. får deres nye multihus og idrætsanlæg flyttet op til hallen

V. HASSING: Planlægningen af det nye idrætsanlæg i V. Hassing er nu kommet så vidt, at økonomiudvalget har frigivet 150.000 kr. til en arealplanlægning. Allerede ved budgetforhandlingerne blev der afsat 3 mio. kr. til et nyt multihus, der skal opføres sammen med hallen. Det nuværende idrætsanlæg skal sælges og udlægges til byudvikling, men den egentlige årsag var, at V.H.G.s klubhus ikke var tidssvarende og klubben virkelig trængte til ordentlige rammer. Der er derfor valgt en samlet løsning, hvor kommunen har jord til rådighed oppe ved hallen, som overdrages til et nyt baneanlæg, og provenuet fra salget af det gamle baneanlæg skal indgå i finansieringen af det nye anlæg. V.H.G. har allerede taget kontakt til Bygge- og Anlægsfonden i forbindelse med arealplanlægningen. Når byrådet har godkendt frigivelsen af de 150.000 kr. går arbejdet i gang med at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan, og arbejdet forventes at komme i gang i nærmeste fremtid.