Nye investeringer i handicap- og seniorbussen Liva

NØRAGER:Handicap- og seniorbussen Liva var i fokus på generalforsamlingen hos Støtteforeningen Livskvalitet -Liva - på Engparken. I det forløbne år er der ifølge formand Poul Erik Jensen sket flere forbedringer af bussen. Blandt andet er der monteret et nyt sæde, der kan slås op og give plads til en af de maksimalt to kørestole i bussens bagende. På samme tid er der monteret nyt beslag med hjul på to stole for at øge sikkerheden og gøre dem mere brugervenlige samt monteret fire nye dæk. En plan om installation af et airconditionanlæg i bussen er udskudt og som alternativ er der monteret rullegardiner. Et forslag fra bestyrelsen om at hæve kilometertak- sten til tre kroner blev vedtaget, og det samme gjorde en forhøjelse af medlemskontingentet til 50 kroner for par, 30 for enlige og 250 for firmaer. Foreningen Liva har 171 medlemme, heraf syv firmaer. I det forløbne år har foreningen fået et tilskud på 2.000 fra Byfestkomitéen i Nørager, 1.000 fra Ravnkilde Sparekasses Legatfond og 6.000 fra Poul Rue Larsens Fond. Årsregnskabet viste et overskud på 1.743 og en samlet kassebeholdning på 59.300 kroner. Til bestyrelsen genvalgtes Mona Høgh, Egon Christensen og Poul Erik Jensen. De øvrige er Ditte Pedersen, Ester Madsen og Børge Kjær Rasmussen.