Nye istider i Aalborg

Ishockey 2. september 2004 06:00

SKØJTEHAL: I den seneste uges tid har man i NORDJYSKE Stiftstidende kunnet læse forskellige indlæg i debatten om etablering af en ny skøjtehal. Senest her i weekenden, hvor Lars Hellerup stiller spørgsmål ved projektets udgiftsrammer. For det første tror jeg, at alle kan blive enige om, at den gamle skøjtehal på Østre Alle er nedslidt og helt utidssvarende. Hallen blev bygget for snart 40 år siden og har i de senere år faktisk kørt på dispensation i forhold til gældende miljølovgivning, men det er ikke kun hallen, der er udtjent, selve is-kapaciteten i byen har også i mange år været helt utilstrækkelig. Hvis man sammenligner med andre idrætshaller i Aalborg, er skøjtehallen den klart mest benyttede. Faktisk er efterspørgslen på istid så stor, at de forskellige foreninger, som Aalborg Skøjteløberforening, curlingklubben og AIK ungdom, har ventelister eller må tage til takke med meget begrænset træningstid på uhensigtsmæssige tidspunkter. Herudover er tilbudene til skoler, børnehaver og DUS-ordninger også yderst begrænsede. I den forbindelse kan jeg oplyse, at AaB Ishockey faktisk udelukkende er blevet tildelt 10 procent af hallens åbningstid. Med hensyn til den offentlige åbningstid, hvor Aalborgs borgere selv kan benytte isen, er der her tale om tre timer fredag først på eftermiddagen og fire timer søndag aften, og formålet med nye investeringer er således også at kunne tilbyde langt bedre forhold for alle. Lars Hellerup skriver i sit læserbrev, at der ikke er dokumenteret et behov for en ny skøjtehal, og at det bedre ville kunne betale sig at renovere den gamle hal på Østre Alle. Det er rigtigt, at den gamle hal kan renoveres for ca. 40 mio. kr. Renoveringsprojektet løser imidlertid ikke alle de problemer, der er i den nuværende hal. Der er blandt andet for få omklædningsrum, og hallen vil ikke kunne leve op til de regler, der er udstukket fra Ishockey Unionens side. Herudover vil projektet ikke give mere istid til hårdt trængte foreninger, der bruger skøjtehallen, eller til den brede offentlighed. Investeringsbehovet er altså ikke de 36 – 40 mio. kr. men et væsentligt større beløb. Det er derfor min opfattelse, at når man nu skal foretage en nødvendig investering i forbedring af isfaciliteterne i Aalborg, er det eneste rigtige at bygge en skøjtehal med fremtid i.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...