Nye Jerslev-borgere gemmer sig i stenen

Et kunstværk er på vej til Jerslevs midtby - værket skal afsløres i forbindelse med indvielse af torvet

JERSLEV:Når Jerslevs nye midtby skal indvies - efter planen sidst i august - vil byens borgere samtidig kunne glæde sig over en ny skulptur på det nye torv Værket er i øjeblikket under hammeren hos billedhugger Claus Unger i Nr. Lyngby, og den professionelle billedhugger vil bruge juli på at forme den kantede sten til en rund, venlig og menneskelig stenskulptur. Forleden havde repræsentanter fra borgerforeningen og Jerslev Samvirke lagt vejen forbi Claus Ungers værksted for at tage stenen i øjesyn. Og flere af gæsterne fik fornøjelsen af at forsøge sig som stenhugger - og hermed fornemme, at det er ikke er så ligetil en sag, at skabe runde former i den hårde sten. Skulpturen beløber sig til 55.000 kroner, og finansieringen faldt endelig på plads i april. Jerslev Borgerforening har samlet penge til projektet fra den kommunale landdistriktspulje, fra Jerslev Samvirke og fra Jerslev Sparekasse. - Når vi nu endelige har fået byfornyelse omkring midtbyen, vil vi også gerne være med til at sætte vores fingeraftryk på torvet, siger borgerforeningens formand Kurt Bering. Blokken vejer i rå tilstand to ton, og når den har været under kyndig behandling hos Claus Unger vil den veje 1200-1400 kilo. Claus Unger fortæller, at der frem af blokken vil vokse to mennesker, der sidder ryg mod ryg og hviler sig - fra disse løber to planker ud til en lidt mindre blok, og hermed er der etableret en bænk, hvorfra byens torveliv kan betragtes. Værket udføres i en sandsten, der matcher den hvide kinesiske granit, der er benyttet som belægning på torvet. Claus Unger er uddannet stenhugger og billedhugger, og han arbejder professionelt med sit fag i sit værksted i Nr. Lyngby. Han har udført flere værker i samme type sten, som den der skal anvendes i Jerslev. Blandt andet springvandet på torvet i Løkken samt en skulptur til Hadsund Produktionsskole. Kurt Bering fortæller, at Jerslev arbejder på at få endnu et kunstværk til lokalsamfundet næste år. Dette værk skal blive til i et samarbejde mellem borgerforeningen, Toftegårdsskolen og Nordjyllands Amt.