Erhvervspolitik

Nye job nordjydernes eget ansvar

Erhvervsminister Bendt Bendtsen vil ikke blande sig i postcenterlukning - han opfordrer nordjyderne til at at satse på sin styrke og selv skabe nye job

HJØRRING:Erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) vil ikke blande sig i Post Danmarks beslutning om at lukke postcenter Nordjylland. - Regering eller Folketing kan ikke pålægge en virksomhed, som vi har sagt skal fungere på markedsvilkår, at den ikke må rationalisere, fastslog han overfor NORDJYSKE i forbindelse med sit besøg i Hjørring i går. I sit program for regional erhvervspolitik anerkender regeringen, at Nordjylland er et vanskeligt stillet område, som kræver særlig opmærksomhed. Der står også, at der skal tages regionale hensyn i lokaliseringen af statstlige arbejdspladser. - Men vi skriver flere e-mails og sender færre breve, og Post Danmark konkurrerer mod private på pakkeomdelingen. Der er simpelthen mindre at lave. Det er man nødt til at indrette sig på, sagde Bendt Bendtsen og henviste til, at postvæsenet lukker tilsvarende antal arbejdspladser i Odense og Herning. - Vi må skabe nogle andre arbejdspladser, og Nordjylland er langt bedre stillet end f.eks. Rødby. I har et kraftcenter i Aalborg, med NOVI og universitet. Det kommer hele regionen til gavn. Regeringen støtter den regionale erhvervsudvikling med 60 mio. kr. og med et særligt fradrag for pendlere, som er med til at bevare bosættelsen i yderområderne, fremhævede han. Det nye fradrag vil give en person, der bor i Skagen og arbejder i Aalborg, netto 5600 kr. mere om året. Bendt Bendtsen er også energiminister, men har ikke ladet miljøkonsekvensen af en tilskyndelse til øget transport beregne. - Vi har prioriteret friheden til at bosætte sig og hensynet til udkantsamfundenes trivsel, siger han. Omvætninger Hans tema på mødet på det nye kunstmuseum var erhvervsudviklingen i Vendsyssel. - Her, som i resten af landet, må man belave sig på kæmpeomvæltninger, fatslog han. - Den globale konkurrence vil lukke mange arbejdspladser i Danmark. Digitaliseringen gør mange administrative job overflødige. Et eksempel: Hvorfor skal der ske tinglysning i 54 politikredse. Det kan gøres centralt i Værdipapircentralen f.eks. Og han gjorde opmærksom på, at selv virksomheder kendt for at tage deres sociale ansvar alvorligt, som Colo Plast og Velux, begge har åbnet fabrikker i Ungarn. - Her koster en arbejdser 50.000 kr. om året. I Danmark 275.000 kr. Det er den udfordring, vi står med. Vi skal være kreative, tænke nyt, skabe nyt. Virksomheder, der ikke gør, lukker, fastslog han. Det er ildsjæle med iværksætterånd og selvstændighedskultur, som skal skabe de nye job. Iværksætterstøtte betegnede han som spild af penge. - Ikke støtte, men virketrang skal være drivkraften. Derimod kan en mentorordning med erfarne erhvervsfolk være af stor værdi, fastslog han, . De nye virksomheder bør blive til over et bredt felt understregede han. - Kunne vi ikke gøre det lidt bedre på fødevarområdet f.eks. Det behøver ikke stå Arla eller Danish Crown på alle produkter, der er et marked for andet en bulkvarer, bemærkede han. Udflytning af statslige arbejdspladser har ikke høj prioritet hos den konservative erhvervsminister. - Regerinen har flyttet én offentlig virksomhed ud - 80 arbejdspladser til Esbjerg. Det kostede 40 millioner kr.. Man kan godt spørge sig, om det var Var det pengene værd?