Nye job på sergentskole

Tabet af ubåds-eskadren tynger hårdt på den negative beskæftigelsesvægt i Frederiskhavn, men heldigvis opvejes den af andre og mere jobmæssigt positive elementer i det nye forsvarsforlig

De positive takter findes mest af alt på den nuværende Sergent- og Reserveofficerskole i området nedenfor Pikkerbakkerne. I ly af Vandsværksskoven og den frederikshavnske dyrehave skal Søværnets unge værnepligtige fremover have deres grunduddannelse. Hidtil har denne uddannelse været hjememhørende i Auderød, men forsvarsforliget placerer grunduddannelsen sammen med sergentuddannelsen i Frederikshavn. Kommandørkaptajn Chris Sørensen, der leder skolen, ser dette skridt som vigtigt og nødvendigt i arbejdet på at gøre uddannelsen endnu bedre og mere målrettet. - Målt i ekstra beskæftigelse er vi vel omkring en 40 stykker på plussiden. Men meget afhænger naturligvis af, hvad der skal ske i den nye fire måneders værnepligtstid, siger Chris Sørensen. Det samme har indlfydelse på, hvor mange bygningsmæssige ændringer der skal ske i Frederikshavn for at huse den nye uddannelse. - Vi afventer nu en konkretisering af værnepligtens indholdsdel. Når den er på plads, kan vi begynde at regne på mandskab og behovet for bygningsmæssige ændringer, siger Chris Sørensen.