Lokalpolitik

Nye kommunegrænser trækkes uden varsel

SKAGEN:Hva’ gør vi nu? Spørgsmålene var mange og frustrationerne store på debatmøde om kommunesammenlægning. Samfundsforsker ved Aarhus Universitet, Søren Serritslew kunne give nogle af svarene. Han har læst det meste af den centimetertykke betænkning om en ny kommunestruktur. Nye kommuner bør være på 20-30.000 indbyggere. - Man ved, at kommunesammenlægninger bliver dyre med store engangsudgifter. Selvfølgelig vil der være muligheder for besparelser på langt sigt, men de vil ikke være voldsomt store, vurderede Søren Serritslew. Han indrømmede, at de lokale politikeres muligheder for at handle er begrænsede i øjeblikket. - Alle venter på et udspil fra regeringen. Når opgaverne er fordelt, tror jeg, at strukturen giver sig selv, sagde Søren Serritslew. Høringsrunden er slut den 7. april. Regering og folketing skal træffe en bindende beslutning inden sommerferien. - Når Venstre og Socialdemokratiet er blevet enige på landsplan, kommer den reelle debat. Der er utilfreds i begge partiers bagland, forklarede Søren Serritslew. - Beslutningen bliver taget fra dag til dag og samtidig bliver der indført anlægsstop. De gamle kommuner må ikke få mulighed for at tømme kassen inden en eventuel sammenlægning, forudser samfundsforskeren. Han fortalte om undersøgelser, der dokumenterer, at der er hold i følgende påstande: Valgdeltagelsen falder kun lidt, når indbyggertallet bliver større. Befolkningens interesse for og viden om politik afhænger ikke af kommunens størrelse. Der afgives ikke så mange personlige stemmer i store kommuner. Disse og andre undersøgelser tager kun hensyn til antallet af indbyggere og ikke til store geografiske afstande i nye store kommuner. I Skagen Kommune inviterer byrådet til et offentligt debatmøde om strukturkommissionens betænkning den 1. marts i Skagen Kultur- og Fritidscenter.