Nye kommuner får motionsregning

De nye kommuner skal betale for motion på recept.

Tonen har været skarp mellem Region Nordjylland og de nye kommuner i spørgsmålet om, hvem der i fremtiden hænger på regningen for motion på recept. Men det er så godt som afgjort, at det bliver de nye kommuner. - Vi har spurgt i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Her siger man, det er de nye kommuner, siger regionsborgmester Orla Hav (S). Svaret fra Indenrigs- og sundhedsministeriet bliver drøftet i dag, når regionsrådets forretningsudvalg holder møde. Vrede kommuner I dag er det amtet, der betaler for motion på recept. For kort tid siden vakte regionen de nye kommuners vrede, da regionen skrev til de praktiserende læger og meddelte, at fra. 1. oktober kunne lægerne ikke sætte nye forløb i gang. Begrundelsen for det var, at aftalerne om motion på recept så ville strække sig ind i det nye år, og at der her ikke var truffet økonomisk aftale om regningerne. Det fik prompte de nye kommuner til at reagere. Kommunerne hævdede, at det fra nytår ville være regionens pligt at sørge for motion på recept. Regionens argument har været, at ganske vist er det de praktiserende læger, der udskriver motionen. Men selve ydelsen kommer fra andre faggrupper - bl.a. fysioterapeuter - og derfor er det økonomiske ansvar kommunernes. Ud over regionen, og de nye kommuner, så er amtet også involveret i diskussionen om motion på recept. På det næste møde i amtets sundhedsudvalg har udvalgets formand Karl Bornhøft (SF) bedt om en redegørelsen for forvaltningens håndtering af sagen. Motion på recept bliver bl.a. givet til diabetespatienter, der af egen læge kan henvises til et længerevarende motionsforløb. torben.holm@nordjyske.dk