Nye kræfter i Ældresagen

Ældre Sagen i Sæby har fået nye kræfter. På årsmødet blev Ikke færre end fem nye indvalgt i lokalbestyrelsen, nemlig tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter til bestyrelsen.

Suppleanterne deltager i alle bestyrelsesmøder og aktivt i det daglige arbejde. Efter at have været med i en årrække ønskede den hidtidige næstformand Grethe Simonsen, den mangeårige kasserer Grethe Rechnagel Christensen og Grethe Pedersen at stoppe. Det gjorde bestyrelsessuppleanterne Grethe Kyed og Mads Sønderkær også. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Birgit Flensted, Lena Christiansen og Svend Erik Madsen, mens Gurli Odde og Karen Jensen valgtes som nye suppleanter til bestyrelsen. Povl Gøgsig genvalgets til bestyrelsen. Bestyrelsen har på et konstituerende møde genvalgt Svend Aage Christensen, der har siddet i bestyrelsen i 17 år og været formand i 14 år, som formand. Poul Erik Johansen blev ny næstformand og Svend Erik Madsen ny kasserer. Ole K. Petersen fortsætter som sekretær. Birgit Flensted overtager ledelsen af netværks-afdelingen assisteret af Karen Jensen. På årsmødet kunne formanden, Svend Aage Christensen, i øvrigt berette om et travlt år med en lang række aktiviteter. Han glædede sig samtidig over en medlemsstigning på 180 i det forløbne år. Det betyder, at Ældre Sagens medlemstal i den tidligere Sæby Kommune er steget til 2748. Mange af de nye medlemmer er i øvrigt i 50'erne, et enkelt nyt medlem kun 29 år. En pæn del af medlemsfremgangen kommer i øvrigt fra Østervrå-området. Regnskabet oplæstes af den afgående kasserer, Grethe Rechnagel Christensen. Det balancerer ned 144.852 kroner og viser et overskud på 29.652 kroner.