Nye kræfter i badmintonklub

Forældre er mere til ad hoc-opgaver

BRØNDERSLEV:På generalforsamlingen i aften i Brønderslev Badminton Club vil der finde en større udskiftning af bestyrelsesmedlemmer sted. - Man må håbe på, at der bliver tale om et generationsskifte, siger Povl-Erik Halmind fra bestyrelsen. - Den siddende bestyrelse har siddet i en årrække, og der har - trods opfordringer hertil blandt klubbens medlemmer - ikke været den store interesse for at indtræde i bestyrelsen. - For den siddende bestyrelse har det været væsentligt at fastholde BBC som en klub med en stor ungdomsafdeling og gerne også en stor seniorafdeling. Men på seniorsiden vil klubben have en relativt stor afvandring i forbindelse med seniorernes videreuddannelse. - Sportsligt har BBC i seniorafdelingen formentlig fundet en naturlig placering med det bedste hold i danmarksserien eller 3. division. Mere vil BBC realistisk set næppe kunne nå. Povl-Erik Halmind siger, at de mange ophængte tallerkener i klubhuset vidner også om, at spillerne fra ungdomsafdelingen sportsligt har gjort det godt. Klubben har endvidere fostret en hel række af mesterrække- og elitespillere. Det har endvidere været væsentligt for den siddende bestyrelse at arbejde på at skabe et godt, socialt miljø, et sted, hvor de unge gerne vil være, og få skabt kontakter på tværs af årgange. - Hertil har der været arrangeret familie-badminton, og der er i samråd med ungdomsspillerne blevet indrettet et hjørne med sofagruppe, som benyttes flittigt. - Der har i BBC endvidere været anvendt mange penge på at sende spillerne til stævner, hvorved de - ud over at få en sportslig god oplevelse - også for manges vedkommende etablerer et netværk med unge fra andre klubber. - Endelig har det været den siddende bestyrelses ønske at skabe en god klubånd, hvor man har forsøgt at inddrage medlemmer af klubben - og for ungdomsspillerne også deres forældre, hvilket de også er blevet i vidt omfang. Tænk blot på, hvor mange, der er involveret i Store Brønderslev Marked. - Det er tanken bag den kommende ændring af vedtægterne, at endnu flere skal inddrages, men med begrænsede opgaver. Det har vist sig at være lettere at få hjælp til opgaver, hvor tid og omfang er til at overskue. Det er måske lettere at passe ind i en til tider presset hverdag. Povl-Erik Nielsen fortæller, at forældre til spillere fra andre klubber mener, at BBC'erne har gode forhold, set i relation til, hvad de er vant til fra deres egne klubber. - Vi ved også, at der er stor tilfredshed med den måde, stævner og holdturneringer afvikles på. Det er et niveau, vi kan være stolte af, og som ligger meget over, hvad vi møder i mange andre klubber, målt på positive, uopfordrede udtalelser. - Vi ved også, at der er medlemmer, som har det den opfattelse, at bestyrelsesmedlemmer er magtmennesker. Men det er ikke tilfældet. Povl-Erik Halmind konstaterer, at den uorganiserede idræt er i fremgang, mens den organiserede er i tilbagegang. - Det må klubben tilpasse sig, siger han. Spørgsmålene er, om trænerne skal fungere som "lærere" eller konsulenter, om der skal være faste træningstider og fri adgang hele ugen? - Ligeledes er spørgsmålet, om der skal anvendes tid på andre idrætsgrene, eller om klubber skal lægges sammen, så de unge kan skifte fra én klub til en anden, siger Povl-Erik Halmind.