Lokalpolitik

Nye krav for isolering?

? Vi er blevet lidt i vildrede angående vores byggeri. Vi købte et typehus 1. juli 2005, som skal påbegyndes engang i februar 2006. Nu kommer vores spørgsmål: 1. Angående energikrav fra 1. januar 2006: Vores hus er med 110 mm isolering og 220 mm, hvor der er gulvvarme. Er det en fejl, og hvis det er, hvem skal så betale? Som privatperson er man ikke inde i de gældende love og regler. 2. Vi har tegnet en byggetryghedsforsikring. Hvis firmaet går konkurs, vil vi så få huset bygget færdigt af andre håndværkere via forsikringen? Niels Andersen, Hadsund ! Hvis huset er fuldmuret, og der er søgt om byggetilladelse, skal der være minimum 220 mm isolering, hvor der er indbygget gulvvarme. Derimod er det ikke tilstrækkeligt med 110 mm i ydervæggene, der er kravet minimum 125 mm. Da det er et typehus I har købt, er det op til typehusfabrikanten at udføre arbejdet efter lovens krav, og evt. udgifter til at ændre forholdet vil udelukkende være fabrikantens. Generelt kan jeg sige at de nye krav til isolering trådte i kraft den 01.01.2006, dog er der en overgangsløsning der betyder at byggerier der er ansøgt om tilladelse til senest den 31.03.2006 er underlagt de gamle regler. Den byggetryghedsforsikring du skriver om, går jeg ud fra er den der tilbydes af typehusfirmaer der er medlem af Nyhusforeningen under Dansk Byggeri. Forsikringen dækker bygningsskader som følge af materialefejl, konstruktionsfejl eller udførelsesfejl, hvis du vel at mærke ikke kan gennemføre et berettiget erstatningskrav mod den ansvarlige, fordi byggefirmaet er ophørt. Byggetryghedsforsikringen dækker først fra den dag, huset er klar til indflytning. Derfor kan jeg ikke umiddelbart se at I vil få bygget huset færdigt hvis firmaet går konkurs. Skal grunden undersøges? ? Vi har lige købt byggegrund uden byggepligt. Påregner at bygge om ca. fem år. Sælger har foretaget jordbundsundersøgelse på hele det udstykkede område uden bemærkninger. Jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg skal få udført undersøgelser for min grund ? Hvad sådanne undersøgelser koster? Hvem skal jeg få til at udføre det? Kan de undersøgelser bruges, når jeg skal bygge om fem år? Vh Jannie ? Jeg kan kun anbefale dig at få foretaget en jordbundsundersøgelse, udgiften hertil er meget lille i forhold til den risiko, du påtager dig ved ikke at gøre det. Jeg kender til et tilfælde hvor der i forbindelse med udstykningen var foretaget en generel undersøgelse af hele udstykningen, en undersøgelse der ikke påviste nogen særlige problemer. Nu her ca. tre år efter at huset er bygget, er der dukket revner op overalt i både vægge og gulve. Huset skal nu efterfunderes, og hele det indvendige i huset skal rømmes og laves om forfra, en samlet udgift på ca. 800.000 kr. Jeg er helt sikker på, at ejeren af huset gerne havde ofret de 10.000 - 15.000 kr., det koster at få lavet en undersøgelse, lige nøjagtigt der hvor huset skal ligge. Når du får lavet en undersøgelse, har det også den fordel, at du på forhånd ved hvilke ekstraomkostninger, der vil komme i forbindelse med byggeriet, og du har derfor en mulighed for at kunne budgettere med dem. Du kan finde firmaer, der udfører undersøgelserne enten på internettet eller i telefonbogen under Geoteknik eller jordbundsundersøgelser. Der er ikke umiddelbart nogen grund til at undersøgelserne ikke kan bruges om fem år.