EMNER

Nye krav til oliefyret

Fra i år gælder der nye regler for 350.000 husejere med eget oliefyr. En såkaldt overfyldningsalarm og nye krav til fyrets rørsystem skal forhindre, at der siver olie ned i jorden. De husejere, der opfylder de nye lovkrav, vil automatisk være dækket af en forsikring, hvor præmien er lagt oveni olieregningen. Disse husejere slipper med en selvrisiko på 2000 kr. For de oliefyrs-ejere, der ikke får gjort noget ved et ulovligt fyr, kan det blive dyrt. For disse husejere er ikke omfattet af nogen forsikring. De nye regler stiller to krav til oliefyret: Det ene er, at der skal være en alarm, der giver besked i form af et fløjtesignal, hvis der fyldes for meget olie i tanken. Det andet krav er, at rørsystemet mellem tank og fyr skal være enstrenget, så utætheder i returrør undgås.