Nye kulturmål uden kronebeløb

Konkrete midler skal byrådet budgetbehandle senere

SKØRPING:På onsdag vedtager byrådet i Skørping Kommune efter al sandsynlighed en revideret kulturpolitisk målsætning. Og det bliver ikke så svært, for målsætningen er kun de overordnede ord. Politikerne får svært ved at blive uenige om, for eksempel at "Skørping Kommune profilerer sig på kombinationen af Kultur & Natur", og at "Skørping Kommune ønsker at fastholde og udvikle borgernes frivillige engagement i kulturlivet gennem økonomisk støtte, rådgivning, koordinering, markedsføring og støtte til kulturelle samlingssteder." Noget helt andet er de konkrete forslag til nye indsatsområder, som arbejdsgruppen bag forslaget til den nye kulturpolitik også har udarbejdet - og sat kroner og øre på. Den del bliver ikke behandlet nu, men indgår i byrådets budgetforhandlinger, som der tages fat på ved et indledende budgetseminar fredag 23. maj. Konkret foreslår arbejdsgruppen, at kommunen vedtager syv indsatsområder: En halvtidsansat kulturkoordinator til 175.000 kr. om året, en kulturel udviklingspulje på 50.000 kr. om året og nedsættelsen af en kulturkoordinationsgruppe til støtte for kulturkoordinatoren og som bindeled mellem kulturaktører, forvaltning og politikere. Et årligt inspirationsseminar til 5000 kr. En årlig kulturpris på 5000 kr. plus 2000 kr. til arrangement i forbindelse med prisuddelingen. En årlig kulturel udgivelse til 25.000 kr. Kulturelle udviklingstemaer, som for eksempel kan kulminere i en festival, til 25.000 kr. om året. Værtskab for landsdækkende kulturelle satsninger og deltagelse i regionale eller landsdækkende projekter. Konference om broer til andre sider af hverdagslivet i kommunen, blandt andet idrætslivet, erhvervslivet og turismen. De to sidste indsatsområder er der ikke sat beløb på, fordi økonomien vil afhænge af indhold og ambitionsniveau. Men begge dele skal også finansieres af midler udefra ved siden af et kommunalt tilskud. Arbejdsgruppen bag forslaget til ny kulturpolitik har samlet input fra to temamøder her i foråret med deltagere fra kultur- og foreningslivet i kommunen og har også inddraget erfaringerne fra kulturkommuneåret sidste år foruden de seneste mange års praksis og lokale traditioner. Arbejdsgruppen består af Bruno Borella, Jørgen Mortensen, Søren Steen Nielsen, Mogens Yde, Arne Arildsen, Leon Sebbelin og konsulent Bente Buchhave fra Biblioteksstyrelsen.