Nye kunder og et flot overskud

Oue-Rostrup-Arden Andelskasse har fordoblet sit overskud i forhold til sidste år

ARDEN:Et solidt overskud og en pæn kundetilgang. Det var, hvad formanden for Oue-Rostrup-Arden Andelskasse, Knud A. Pedersen, kunne præsentere, da der i sidste uge var generalforsamling i andelskassen. Omkring 240 mennesker var mødt op i Arden hallen, hvor Flemming Rasmussen styrede slagets gang. - "Sammen kan vi mere" sådan lyder det slogan som Andelskasserne under Sammenslutningen Danske Andelskasser lancerede ved årsskiftet. For vores andelskasses vedkommende har orderne en ekstra dimension. At det var en rigtig beslutning med en andelskasse i Arden Kommune, viser et solidt overskud og en pæn kundetilgang. Med andre ord "Sammen kan vi mere ", sagde Knud A. Pedersen. Årets resultat før skat blev over dobbelt så stor, som året før. Det blev på 3.547.000 kroner i år mod 1. 681.000 kroner i 2001, og det betragter bestyrelsen som meget tilfredsstillende. - Fremgangen i den primære bankforretning skyldes tilgang af nye kunder og et stigende forretningsomfang generelt, som igen kan henføres til, at vore kunder har valgt at benytte os i flere sammenhænge end tidligere. Det smitter naturligvis af på resultatet, sagde formanden videre. Andelskassen har især haft et godt år på boligområdet. Der er formidlet mange nye lån til køb af ejerboliger, og der har også været stor aktivitet i forhold til at bytte folks gamle lån ud med nye. - Med hensyn til omkostninger, kan vi endnu engang konstatere at - "sammen kan vi mere" - da vi for andet år i træk kan præsentere fald i omkostningerne. De samlede omkostninger, som udgør summen af udgifter til personale og administration og af- og nedskrivninger på materielle aktiver, er faldet med 4,8 procent, og faldet skyldes primært mindre udgifter til IT, sagde Knud A. Pedersen videre. Derpå orienterede han om nogle af de nye tiltag og produkter, som andelskassen lancerede i 2002, og her har der blandt andet været stor aktivitet på forsikrings- og pensionsområdet. Oue-Rostrup-Arden Andelskasse har også andre engagementer end lige de kontante kroner, og år 2002 bød på mange oplevelser for både kunder og andelskassen. De yngste kunder har haft nogle rigtig hyggelige eftermiddage i andelskassen filmklub, og der har været skaterdag på pladsen "Kraft og Kram" i Oue. Her deltog ca. 50 børn i opvisning og konkurrencerne. - Det er en stor glæde, at der har været så stor tilslutning og opbakning til vore arrangementer, sagde formanden, inden han sluttede sin beretning med en tak til blandt andet kunder, andelshavere, repræsentantskab og bestyrelse. - Og tak til andelskassens personale for en flot og engageret indsats i 2002. - Nu handler 2003 om at fortsætte vores positive udvikling samt ikke mindst viser vore kunder, at vi kan leveop til det at være et lokalt pengeinstitut, sluttede formanden. Derefter gennemgik direktør Lars Danmark regnskabet, som han viste stor tilfredshed over.