Børnepasning

Nye kvaler med de nye juniorklubber

Færre udmeldinger end ventet i fritidshjemmene giver en manko på små 350.000 kroner

DRONNINGLUND:Kommunen er løbet ind i et nyt problem i forbindelse med de nye juniorklubber i Dronninglund og Hjallerup. For mens det hidtil har været debatteret flittigt, hvorvidt der i Hjallerup ikke skulle have været etableret en idrætsfritidsklub i stedet for en juniorklub - hvilket byrådsflertallet i sidste ende sagde nej til - så er det nu økonomien i de to juniorklubber, der volder kommunen kvaler. Den oprindelige idé med etableringen af juniorklubberne gik således på, at disse skulle være udgiftsneutrale for kommunen - så de nye udgifter i juniorklubberne skulle finansieres via de mindreudgifter, der ifølge planerne skulle følge med de forventede, sideløbende udmeldinger i fritidshjemmene. Problemet er imidlertid her bare, at der godt nok er omkring 20, der har meldt sig ind i juniorklubben i Dronninglund, og at andre cirka 20 har gjort det samme i Hjallerup. Til gengæld er der imidlertid kun tilsammen 11, der har meldt sig ud på samme tid fra Dronninglunds og Hjallerups fritidshjem. Formanden for børne- og kulturudvalget, Peter Bandholm (V), ved i den forbindelse næsten ikke, om han skal le eller græde. På den ene side er han naturligt nok bekymret over den merudgift på 347.180 kr., der p.t. er udsigt til med hensyn til juniorklubberne, men på den anden side er han også begejstret over, at der er andre end bare de nuværende og tidligere fritidshjemsbørn, der har fundet juniorklubtilbuddet attraktivt. - Det er særdeles positivt, for det viser, at vi har fået fat i børn, der ellers ikke har været engageret andre steder. Det betyder, at vi med juniorklubberne holder dem væk fra noget andet, som måske senere kunne betyde, at vi skulle igangsætte noget forebyggende for at få dem væk fra gadehjørnerne eller lignende, siger Peter Bandholm. Mens Peter Bandholm derfor mener, at juniorklubberne - der begge kan tage imod op til 40 børn - har vist deres berettigelse, så er der i børne- og kulturudvalget opnået enighed om, at spørgsmålet om merudgiften først drøftes endeligt i forbindelse med budgetlægningen for 2006. Peter Bandholm & Co. har således en forhåbning om, at det ind- og udmeldingsmæssige billede kan nå at ændre sig inden da.