Nye lærere lærer om forældre

HJØRRING:Hjørring Seminarium har sat øget fokus på at ruste nyuddannede lærere til mødet med forældre på skolen. Tidligere studerende har givet udtryk for, at det er en svær opgave at håndtere samarbejdet med forældrene og være en autoritet overfor dem. - Forældrene er i en positiv forstand meget optaget af skolen og stiller højere krav end tidligere. Det oplever mange nyuddannede som en svær situation, fortæller rektor på Hjørring Seminarium, Nils-Georg Lundberg. Et nyt projekt, "Fra lærerstuderende til lærer", fra CVU Vest peger på det samme. - Det er helt tydeligt, at nyuddannede ikke føler sig klædt på i forhold til forældresamarbejdet, siger en af folkene bag projektet, seminarielektor Bjørn Paulsen til nyhedsmagasinet Dansk Kommuner. Nils-Georg Lundberg vurderer, at der ligger en samfundsmæssig udvikling til grund for, at forældresamarbejdet er blevet sværere for de nyuddannede . - For få år siden var læreren en klar autoritet, som forældrene lyttede til, og læreren var også typisk bedre uddannet end størsteparten af forældrene. I dag har lærerne mistet noget af den naturlige autoritet. Det er godt, at forældrene er engagererede, men det kan også kamme over og blive for kritisk, siger han. Hjørring Seminarium er derfor nu ved at forbedre indsatsen på området. - Vi er i gang med et udviklingsprojekt om den gode dialog med forældrene og den problematiske situation, der nogle gange opstår, når kontakten mellem lærere og forældre ikke er god. Det vil vi gerne vide mere om, siger Nils-Georg Lundberg. Erfaringerne fra projektet bliver brugt i undervisningen af de lærerstuderende, hvor det indgår som en del af forskellige fag.