Danmark

Nye lavpunkter

Engang skjulte man modstandsfolk, jøder og andre forfulgte for de danske myndigheder, der samarbejdede medbesættelsesmagten. Konstant var det med risiko for at blive fængslet pga forrædere og stikkere.

Her efter besættelsen er vi så stolte over ”vores” indsats, men nu risikerer en præst, der handler ud fra sit kristne livssyn, at blive fyret og fængslet, fordi han ikke vil makke ret i forhold til, at vi gennem de sidste ote år er blevet besat af en politisk idé, der anser almindelig menneskelighed for en forbrydelse og at internationale menneskerettigheder ikke skal gælde for Danmark. Lørdag fejrer vi danske soldater, der igennem de sidste 60 år har kæmpet ude i verden for netop menneskerettigheder, humanisme og demokrati, samtidig med at vi vil straffe de mennesker i vores eget samfund, der ikke bare snakker om det, men ser det som en pligt. Fri mig for at kalde mig dansker, selvom jeg har sporet min slægt 300-400 år tilbage i tiden som 100 procent dansk. Danmark har efterhånden nået nye lavpunkter, hvad angår menneskelig anstændighed og humanistisk menneskesyn.