Nye lokaler til Værestedet i Hanstholm

Der kigges på nye lokaler til Værestedet på Molevej i Hanstholm

Nu er der kommet et konkret forslag på bordet angående nye lokaler til Værestedet på Molevej i Hanstholm - og det er Hjulmagervej 3, der lige nu indeholder erhvervsforskolen. Pladsen på Molevej er for trang med de 120 kvadratmeter, der er stillet til rådighed til de omkring 25 faste brugere, der dagligt benytter stedet - det blev slået fast, da Omsorgsudvalget gennemgik en redegørelse over stedet på et møde den 16. maj. På udvalgets seneste møde i sidste uge, kom der så konkrete forslag til andre lokaler på bordet, og man besluttede at arbejde videre med at overtage lokalerne på Hjulmagervej. Værestedet åbnede 1. februar sidste år, og er et alkohol- og stoffrit aktivitetssted for socialt ensomme mennesker med psykiske lidelser fra Hanstholm-området. Da stedet startede, havde man forventet 15 faste brugere, men meget hurtigt stod det klart, at behovet var langt større. Derfor er der nu også allerede blevet pladsmangel i de lokaler på Molevej, der blev stillet til rådighed for et år siden. Der er blevet lavet en redegørelse over problematikken, og den viser, at der er behov for et lokalt bofællesskab, eventuelt et socialpsykiatrisk samlingssted. Redegørelsen peger også på, at der er behov for et handicapvenligt hus i et plan. Lige nu er normeringen af stedet på en fuldtidsansat daglig leder samt omkring 10 frivillige, som hjælper til i løbet af ugen. Undersøgelsen har dog gjort rede for, at bemandingen af stedet langt fra er tilstrækkelig, men den side af sagen blev ikke behandlet på omsorgsudvalgets møde i sidste uge. Da tog politikerne udelukkende stilling til problemerne med pladsmangel. Omsorgsudvalget var enige om at indstille, at der skal arbejdes videre på at overtage bygningerne på Hjulmagervej til Værestedet.