Nye love stiller krav om planer for eleverne

Højvangskolen tog allerede sidste år et skridt i den rigtige retning

NORDJYLLAND:Når Daniel og Michelle indtager skolen, bliver elevplaner en del af deres nye hverdag. Et nyt lovkrav betyder, at skoler og kommuner, der ikke allerede har indført planer for deres elever, skal begynde arbejdet i det nye skoleår. - Det sker for at styrke den løbende evaluering, der allerede skal gennemføres i folkeskolen og for at styrke samarbejdet mellem skole og hjem, forklarer uddannelsesdirektør i Undervisningsministeriet, Kim Mørch Jacobsen. Formålet er, at den enkelte elev får størst muligt udbytte af sin skolegang. Et skridt på vejen Ud over oplysninger og resultater af test i den løbende evaluering skal lærerne i elevplanerne beskrive, hvordan de følger op på resultaterne i alle fag. På Højvangskolen i Svenstrup tager skoleleder Sven Løntoft regeringens krav om planer i alle fag med ophøjet ro. Her er eleverne og lærerne allerede gået et skridt ad vejen. Det sidste år har de lavet såkaldte porteføljer, hvor hver elev i samarbejde med en lærer i flere fag har sat sig mål, beskrevet sine styrker og svagheder samt, hvad eleven bør arbejde videre med. Porteføljen revideres hvert halve år. Lærer tager godt imod Sven Løntoft håber, de nye elevplaner kan udføres som en udbygning af porteføljerne. Lærerne på Højvangskolen har taget godt mod skolens krav om porteføljer, fortæller Sven Løntoft. Selvom det er hans indtryk, at nogle lærere af forskellige grunde er mere skeptiske overfor lovkravet om elevplaner, ser han personligt positivt på regeringens tiltag. - Bliver elevplanerne brugt på den rigtige måde, er det en god idé. Jeg mener, de kan være med til at skærpe differentieringen af undervisningen og være et godt grundlag for skole-hjem samarbejdet, siger han. Ligesom de andre skoleledere i Aalborg Kommune ser han frem til at få yderligere instrukser fra skoleforvaltningen om, hvordan han skal forvalte det nye lovkrav, så arbejdet med planerne for alvor kan gå i gang.