Tennis

Nye mål for tennissporten i kommunen

HJØRRING:I næste uge får tennisentusiaster i Hjørring og omegn besøg af repræsentanter fra Dansk Tennisforbund og Jysk Tennisunion. Formålet med mødet er, at man skal drøfte, hvordan man kan bryde den negative udvikling, tennissporten har været inde i det seneste årti. - Stort set alle tennisklubber i Danmark har oplevet problemer med at fastholde interessen for tennisspillet, og på baggrund af den interesse og fremgang, sporten oplevede i 80¿erne, står klubbernes ledere overfor store udfordringer, siger Birgit Ejsing, Sindal Tennisklub. Mødet er arrangeret af tennisorganisationen, og de lokale klubledere forventer, at der bliver præsenteret forslag til aktiviteter og initiativer, der kan være med til at vende udviklingen. Mødetidspunktet i starten af december markerer samtidigt, at det er præcis to år siden en gruppe bestyrelsesmedlemmer fra tennisklubber i den ny kommune mødtes for første gang for at drøfte mulighederne for at påvirke udviklingen sammen. I løbet af de to år er der afholdt en del møder, og der er opstået et klubsamarbejde som kalder sig TeamNordTennis (TNT). Klubberne er meget forskellige, og TNT arbejder derfor på flere fronter og har sat sig nye mål for tennisudviklingen i Nordjylland. - Det er først og fremmest problemerne med koordineringen af de kommunale tilskudsregler i forbindelse med kommunesammenlægningen, der har været på TNT¿s dagsorden siden december 2005, fortæller Birgit Ejsing. Bestyrelsesmedlemmer fra tennisklubberne i Tversted, Sindal og Hirtshals har siden efterårsferien 2006 mødtes til stævner en halv snes gange. Der har været afviklet stævner i hallerne i Sindal, Bindslev og Hirtshals, hvor de voksne sammen med børnene har afprøvet mulighederne i tennisaktiviteter på mindre baner og med andre boldtyper. Det har efterhånden udviklet sig til en ny stævne- og træningsform, der henvender sig til en bredere målgruppe. - Der skal nytænkning til, hvis idrætten skal spille en rolle i kommunernes sundhedspolitik og arbejdet med nye aktivitetsformer som supplement til tennisspillet, kan vise sig at være en model der kan bruges, siger Birgit Ejsing. Det er planen, at der efter nytår, i samarbejde med kommunens øvrige tennisklubber, skal afvikles stævner i andre haller i Hjørring Kommune. Der er allerede reserveret tid til et stævne i Vrå i januar, hvor man efter nytår åbner kommunens første center med to haller. Dermed er der muligheder for at afvikle større stævner indenfor kommunens grænser - stævner der ikke alene kan samle deltagere fra Hjørring Kommune men også fra nabokommunerne. lyng