Nye målinger for skimmelsvamp

Cloosparkens bestyrelse og ledelsen i boligforening er atter kommet på talefod - med Lejernes L0 i mæglerrolle

Frede Møller og Rebekah Abana fra Teknologisk Institut var fredag på besøg i fire huse i Cloosparken for at foretage målinger af skimmelsvampkoncentration og af fugtighed i blandt andet kældermure. Foto: Bent Bach

Frede Møller og Rebekah Abana fra Teknologisk Institut var fredag på besøg i fire huse i Cloosparken for at foretage målinger af skimmelsvampkoncentration og af fugtighed i blandt andet kældermure. Foto: Bent Bach

Teknologisk Institut har foretaget nye målinger af skimmelsvampekoncentrationen i fire huse i Cloosparken i Frederikshavn. Beboerne i Cloosparken har hidtil modsat sig at lukke teknikere ind deres lejligheder for at foretage målinger. Afdelingsbestyrelsen i Cloosparken afbrød i sommer kommunikationen med den daglige ledelse i Frederikshavn Boligforening, som Cloosparken er en del af. Konflikten begyndte efter et møde i maj, hvor boligforeningen og dens rådgivende ingeniør, Brix og Kamp, præsenterede en helhedsplan for Cloosparken gående ud på at rive sætningsskadede huse i den 24 boliger store afdeling ned og erstatte dem med nye seniorboliger. Resten af boligerne i afdelingen skulle i henhold til helhedsplanen totalrenoveres. Det overrumplede beboerne, og et flertal af dem skrev under på en protest. - Helhedsplanen er nu taget af bordet, siger afdelingsformand Leo Rasch. Konflikten spidsede yderligere til i løbet efteråret, da boligkommissionen fik kendskab til, at målinger havde vist sundhedsskadelige koncentrationer af skimmelsvamp i flere af boligerne. Boligforeningen tilbød, efter aftale med Boligkommissionens formand, Bruno Müller, de berørte erstatningsbolig. Samtidig bestilte boligforeningen supplerende målinger hos Brix og Kamp. En anden dagsorden Hovedparten af beboerne er absolut ikke interesserede i at flytte i erstatningsbolig. De fleste har ikke oplevet gener, og stillede spørgsmål ved validiteten af de udførte målinger. Afdelingsbestyrelse mistænkte boligforeningen for at følge en skjult dagsorden om at tømme afdelingen for beboere. For derefter at gennemføre helhedsplanen om nedrivninger. Mægler på banen For kort tid siden gik Lejernes LO ind i sagen. Med LLO som mellemmand er afdelingsbestyrelsen nu atter på talefod med boligforeningens ledelse. Det er resulteret i aftalen om, at Teknologisk Institut - ikke Brix og Kamp - foretager de nye målinger i foreløbig fire lejligheder. Blandt dem, der havde besøg i går, var Flemming Winther Jensen. Han er uforstående over for, at hans bolig skulle være usund. Hans er oplevelse er den modsatte. - Både min kone og jeg er KOL-patienter, fortæller han. - Men min lungekapacitet er forbedret 10 procent, efter vi flyttede ind i Cloosparken, og min kone har helt kunnet stoppe med sin medicin. Det er ikke besluttet, om der senere skal laves målinger i de øvrige huse, oplyser Leo Rasch. Boligkommissionen besluttede på sit møde i sidste uge at afvente resultatet af de nye målinger, før kommissionen griber ind med evt. påbud til Frederikshavn Boligforening om sanering/erstatningsboliger.