Nye marginalskatter

Indtægtsinterval marginalskat 0-40.955 kr. 8,00 % 40.956-276.087 kr. 42,86 % 276.088-280.000 kr. 48,38 % 280.001-331.304 kr. 49,22 % over 331.305 kr. 62,92 % Tallene er før arbejdsmarkedsbidrag og gælder for en ugift skatteyder i en gennemsnitskommune med en samlet skatteprocent på 33,3%. Kilde: Skatteministeriet.