Frederikshavn

Nye maskinmestre

Nye maskinmestre

Nye maskinmestre

MARTEC, Frederikshavn, har afholdt eksamen, og følgende har bestået som nye maskinmestre: Jesper Andersen, Palle Østergaard Andersen, Martin Bruun, Jens Christian Jacobsen, Thomas Dybro Holst Larsen, Christian Nepper Lundsgaard, Jonas Holm Løth (præmie fra Søfart), Torben Hahn Nielsen, Mogens Olesen (præmie fra ESVAGT), Flemming Dalberg Pedersen (præmie fra Maskinmestrenes Forening), Morten Krantz Simonsen, Brian Øst Skovsgaard (præmie fra A.P. Møller), Allan Gundestrup Sørensen (præmie fra MAN Diesel).