Nye miljøboliger nær Sæby havn

Entreprenør Børge Juul Kristensen har netop afleveret et ny byggeprojekt med opførelse af 16 nye boliger på Gasværksvej 42 i Sæby.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Kig til åbent fælles opholdsareal på 1. sal.Tegning: Arkitektfirmaet Hovaldt

Med byggeprojektet håber han, at han vil kunne imødegå kommunens målsætning om være med til at søsætte bæredygtige projekter inden for bl.a. byggesektoren. Hvis kommunen godkender projektet, betyder det, at han kan bygge 16 nye boliger på grunden, hvor det gamle frysehus lå. Fremtidsvision Byggeriet skulle gerne harmonere med Frederikshavn kommunes fremtidsvisioner om at gennemføre bl.a. opførelse af boliger, så energiforbruget er baseret overvejende eller udelukkende på vedvarende energi. - Projektet på Gasværksvej 42 taler jo lige ind i kommunens egen målsætning om tænke miljø og vedvarende energi ind i fremtidigt byggeri, bl.a. ved at genbruge et eksisterende anlæg. Derfor håber vi også, at planerne kan godkendes, siger Børge Juul Kristensen. Af planerne fremgår det blandt andet, at det gamle frysehus, hvis fundament stadig findes på grunden, skal bibeholdes og udnyttes. - Meningen er, at vi vil bygge husene oven på det eksisterende fundament, så isoleringen fra frysehusets gulv konverteres fra at isolere kulde til at varmeisolere, siger Børge Juul Kristensen. Genbruger fundament Det vil på flere måder være med til at spare ressourcespild at genbruge fundamentet. - Skulle det fjernes ville det betyde, at det skulle graves op, transporteres væk og bortskaffes på miljørigtig vis. Samtidig ville den eksisterende pilotering af det gamle åleje skulle fjernes og området genpiloteres. Og det er der ingen grund til, siger Børge Juul Kristensen. Han håber, at han får et foreløbigt grønt lys fra Frederikshavn Kommune i løbet af en måned, når projektet kommer på udvalgsmødet i november. - Får vi et positivt svar, kan vi gå i gang med at udarbejde en lokalplan på projektet i samarbejde med kommunen, slutter Børge Juul Kristensen.