Hanstholm

Nye møller på lokale anparter

Tre lokale møllelaug skal realisere planer om fem møller.

Planer om at opføre fem vindmølleparker skal funderes på lokalt medejerskab. Skovgaard Invest ApS. og Energicenter Nord ApS har taget initiativ til at stifte lokale møllelaug ved Hanstholm havn, Hjardemål og Østerild for at realisere planer om at opføre fem vindmølleparker. Efter oplægget kan borgere i Thisted kommune tegne op til 50 anparter, men beboerne i møllernes nærområde har forkøbsret. Forudsætningen for, at der kan rejses møller i de fem områder er, at der dels udarbejdes VVM-redegørelser for projekterne, dels at kommunen laver de lokalplaner, der baner vej for møllerne. Områderne ved Hanstholm Havn, Hjardemål og Østerild er alle med på listen over mulige fremtidige mølleplaceringer som i øjeblikket indgår i Thisted Kommunes arbejde med at planlægge for nye vindmøller. Tegningen af anparter åbner fredag 23. maj. Når der er fuldtegnet, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med valg af ny bestyrelse.