Aalborg

Nye motormekanikere

UDDANNET:Fra Aalborg Kaserner er efternævnte udlært som motormekanikere: Overkonstabel Martin Frits Nielsen, overkonstabel Daniel Alexander Thellefsen, overkonstabel Thomas Søvang Christiansen, overkonstabel Henrik Steen Søndergaard og overkonstabel Rasmus Salomonsen. Yderst til venstre stabschef, oberstløjtnant Jan Hansen. Til højre uddannelsesansvarlig, kaptajn Luis Jensen.