Nye muligheder for investering af pensionsmidler

Kapital- og ratepensionsmidler kan nu investeres i unoterede aktier og anparter

Af investeringschef Lars Kiærskou, Nordjyske Bank En af fordelene ved at have sin kapital- eller ratepension i sit lokale pengeinstitut, er friheden til selv at kunne bestemme, hvordan pensionen skal investeres. Indtil 1. oktober kunne man investere i børsnoterede aktier, obligationer og investeringsbeviser, og nu er investeringspaletten udvidet til også at omfatte unoterede aktier. Mange slags virksomheder De nye regler giver mulighed for at investere i danske aktier og anparter, som ikke er noteret på Fondsbørsen eller Dansk AMP. Det kan for eksempel være i lokale aktie- eller anpartsselskaber eller familievirksomheder, som man ønsker at støtte. Typisk vil det være virksomheder, der har en begrænset ejerkreds, og som ikke er "kendt" af markedet på samme måde som de børsnoterede selskaber. I det hele taget er der tale om et varieret udbud af virksomheder, da reglerne ikke stiller krav til, hvad de skal beskæftige sig med. Den manglende offentlige "overvågning" betyder, at risikoen kan være større, samt at kursfastsættelsen bliver mere usikker. Da der er tale om risikovillig kapital, har Folketinget besluttet, at der skal være visse begrænsninger i, hvem der kan investere i unoterede aktier og anparter. Man skal således have mindst 500.000 kr. i pensionsmidler for at kunne udnytte muligheden. Denne regel er fastsat ud fra en betragtning om, at det grundlæggende formål med en pension er, at den skal bruges til at sikre en fornuftig økonomi i alderdommen. Det er også besluttet, at hver investering skal udgøre mindst 100.000 kr. og at man ikke må eje mere end 25 procent af den virksomhed man investerer i. Det er nemlig ikke tanken, at muligheden skal udnyttes til at finansiere egen virksomhed. Oplysningspligt Hvis man ønsker at investere i unoterede danske aktier eller anparter, skal man være opmærksom på, at proceduren er lidt anderledes, end den der kendes fra investering i noterede værdipapirer. I og med at de unoterede aktier og anparter ikke handles på en markedsplads, har man ikke offentlig adgang til oplysninger om kursværdier og handelspriser. Derfor har investor visse forpligtelser til at oplyse om værdien af aktierne eller anparterne. Både når de anskaffes og løbende i forbindelse med, at ens pengeinstitut årligt skal afregne pensionsafkastskat. Du kan få yderligere oplysning og rådgivning i dit lokale pengeinstitut, der også kan hjælpe med at vurdere, om de nye investeringsmuligheder kan være relevante for dig og din pensionsordning.