Nye muligheder for viden

Skulle ansatte på det private arbejdsmarked få lyst at forny kundskaberne fra grundskolen; stifte bekendtskab med arabisk eller kinesisk; læse matematik eller markedskommunikation, innovation eller it, så er frihed fra jobbet med tilskud nu en rettighed.

1. januar var nemlig en mærkedag i mere end en forstand. Samtidig med, at nytårsklokkerne ringede det nye år ind, trådte de nye kompetencefonde i kraft for blandt andre privatansatte HK’ere. Og dermed fik de ansatte helt nye muligheder for at øge viden og kompetencer, der ikke blot er til glæde for det aktuelle job, men måske kan blive et springbræt til nye udfordringer på arbejdsmarkedet. Kompetencefonden er betalt af virksomhederne og giver den ansatte ret til selvvalgt uddannelse i to uger hvert år, når man har været ansat i ni måneder. Vel at mærke oveni den ret til uddannelse, som overenskomsten allerede giver. Fondene baner vej for uddannelse, som ganske vist skal være relevant for beskæftigelse indenfor det pågældende område. Men der er altså ikke tale om at erhverve certifikat til truck eller om hygiejnekurser til fødevarebranchen. De to ugers ekstra uddannelse skal bruges til kurser, der ruster den ansatte bredere. Det er nyt i overenskomst-sammenhæng. Kompetencefondene er nemlig en del af overenskomsten, som fagbevægelse og arbejdsgivere forhandlede på plads ved de seneste forhandlinger i 2007. Arbejdsgiverne har således erkendt, at arbejdskraft med bredere viden og kompetencer er til gavn ikke blot for den enkelte virksomhed, men hele det danske samfund. Fra kompetencefonden kan ansatte både få kurset betalt og hente tilskud på op til 85 procent af lønnen under kurset. Men det er ikke nødvendigt at holde to ugers kursus samlet. For eksempel er det muligt at følge undervisning to timer om ugen, blot kurset er afsluttet i løbet af et år. Den helt nye mulighed for uddannelse er kommet for at blive brugt. Vi kan kun kraftigt opfordre kolleger og virksomheder til at benytte de nye muligheder for uddannelse, som overenskomsten giver. Og det er bare med at komme i gang. Hvis pengene i fonden skulle blive brugt op, smækkes kassen nemlig i, indtil der igen er penge til tilskud. Men der er nu heller ingen grund til at vente. De fleste går jo allerede med en drøm om at lære mere og blive dygtigere på sit område. Grib chancen! Viften af kursusmuligheder er bred. Det giver en personlig styrke og tilfredsstillelse at lære og erhverve nye kompetencer. Og samtidig sikrer man sig selv en bedre stilling på arbejdsmarkedet. De 15 procent af lønnen, man selv kommer det at dække, mens man er på selvvalgt kursus i arbejdstiden bør derfor ses som en investering i sin egen fremtid. Med de nuværende økonomiske konjunkturer, fyringer og stigende ledighed er det ovenikøbet en god investering. Uddannelse er ganske vist ikke nogen forsikring mod arbejdsløshed, men gode kvalifikationer og kompetencer mindsker risikoen for ledighed og øger chancen for at finde job, hvis man alligevel bliver fyret. Også i det store perspektiv taler alle gode argumenter for at øge niveauet af kundskaber og viden. Ikke mindst i den nuværende økonomiske situation er det nødvendigt, at danske virksomheder klarer sig godt i international konkurrence. En veluddannet arbejdskraft er netop med til at sikre virksomhedernes konkurrencekraft overfor udlandet. Derfor er det tvingende nødvendigt, at ansattes kompetencer ikke kun bliver vedligeholdt, men også udviklet. Det kan vi som lønmodtagere kun være interesserede i. Fordi uddannelse både giver personlig styrke og øget konkurrencekraft som fundament for beskæftigelse, arbejdspladser og levestandard.