Nye netværk til ensomme ulve

Projekt for ingeniører i mindre firmaer

AALBORG:Det kan være et ensomt job at være ingeniør i små og mellemstore firmaer uden fagligt fællesskab med kolleger og uden tid til udvikling af ens kompetencer. Men det får disse ensomme ulve nu mulighed for. Et nyt projekt med titlen "Lonely Wolf" vil rundt om i landet skabe seks regionale netværk. Her kan en række af de mennesker, der er eneste ingeniør på deres arbejdsplads, få den nødvendige faglige udvikling i forløb, der er skræddersyet til den enkelte. Lars Bytoft Olsen, formand for Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), oplyser, at projektet er sat i gang af IDA sammen med ELITE-centret ved Aalborg Universitet samt Dansk ErhvervsFremme. Projektet støttes af den Europæiske Socialfond og løber frem til udgangen af 2006. Desuden er Håndværksrådet og Dansk Industri med i den overordnede styring af projektet. Udover manglen på fagligt fællesskab og sparring har de ensomme ulve blandt ingeniørerne også det problem, at det kan være vanskeligt at tage mange dage ud af kalenderen til kursus, fordi virksomheden er afhængig af at få løst de daglige opgaver. Professor Flemming K. Fink, leder af ELITE, forklarer, at løsningen er at integrere kompetenceudviklingen i det daglige arbejde. Det sker ved først at afdække den enkelte ingeniørs behov for faglig udvikling, hvorefter der skræddersyes et forløb, der passer til ingeniøren og hans eller hendes person og arbejdsopgaver. Desuden skal der skabes et regionalt netværk, som kan bringe ingeniøren i kontakt med kolleger til sparring og inspiration samt udveksling af erfaringer. Den praktiske styring af opgaverne i de seks regioner er lagt i hænderne på centralt beliggende erhvervskontorer. I Nordjylland er tovholderen erhvervschef Mogens Grøn i Støvring.