Turisme

Nye ønsker for Torvepladsen i Skagen

Mere åbent område med ny legeplads, hvor der nu er tandlægeklinik

SKAGEN:Den nye torveplads med Poul Winthers vandskulptur i midten kunne gøres meget mere attraktiv, uden at det behøvede at koste mange kroner, ved at åbne pladsen mere bagud ind til Kappelborgskolen. Det mener Skagen Handelsstandsforening og Skagen Turistforening, der i fællesskab har sendt et forslag til viderebehandling i teknik- og miljøudvalget. Det kunne så også ifølge formanden for Skagen Handelsstandsforening, Flemming Stig, samtidig være med til at klare to store ønsker fra både Skagens mange turister og forretningslivet. - Vi oplever en stor efterspørgsel på en legeplads i midtbyen, og det ville fint kunne indpasses i det hele, hvis man på et tidspunkt river tandlægeklinikken ved Kappelborgskolen ned, hvad der jo flere gange har været tale om. Der, hvor tandlægeklinikken nu er placeret, kunne der etableres en flot legeplads, opført i naturmaterialer i et specielt Skagen-design og med en synlig åbning ud til Torvepladsen, siger Flemming Stig, der forestiller sig, at en ny legeplads kunne blive et godt aktiv både for turister og for de lokale børn. Flere offentlige toiletter Han mener også, at vandskulpturen ville komme meget mere til sin ret, hvis Torvepladsen blev åbnet mere bagud mod skolen, og dermed kunne man måske også uden store udgifter løse noget af det andet store problem i midtbyen. - Der er hårdt brug for flere offentlige toiletter i midtbyen. Turisterne kommer ofte i vores forretninger og har brug for at låne et toilet, og når der er travlt, og byen er fyldt helt op med gæster, kan det altså være til stor gene for vores medlemmer. - Vi har derfor opfordret teknik- og miljøudvalget til, at der bliver lavet en bedre skiltning til de eksisterende toiletter, og at man overvejer, om det var muligt at åbne Kappelborgskolens toiletter i børnenes sommerferie, så de med indgang fra Torvepladsen kunne bruges som offentlige toiletter, siger Flemming Stig, der mener, at det kunne være en både billig og let løsning i højsæsonen, hvor der er et ekstra stort behov. Helt generelt mener han også, at en gennemførelse af disse forslag ville give mere liv på torvet, så den i højere grad blev til den oase, som det oprindeligt var meningen, at den skulle være. Smukkere Havnevej Sammen med de øvrige forslag opfordrer handelsstandsforeningen og turistforeningen også teknik- og miljøudvalget til at prioritere renoveringen af Havnevej særdeles højt. Havnevej knytter jo havn og by sammen, og vi mener, at der hurtigst muligt bør ses på en totalløsning, som kan give Havnevej et hårdt tiltrængt kvalitetsløft. Da Projekt Smukkere Veje blev gennemført på gågadestrækningen, førte det også til et kvalitetsløft med hensyn til facader og skiltning, og det ville være dejligt, hvis noget tilsvarende kunne ske med Havnevej, siger Flemming Stig. Skagen Handelsstandsforening holder generalforsamling på Hotel Petit mandag den 24. februar, hvor foreningens medlemmer får mulighed for at høre mere om de nye ønsker for fremtiden.